НасловнаO ПараћинуЛокална самоуправа >Управа / Oбрасци >ПривредаКонтакт
До уторка траје оглас за хуманитарну помоћ

УТОРАК, 22.09.2020.

 Још недељу дана отворен је општински оглас за подношење захтева за доделу хуманитарне помоћи у пакетима хране, за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица. Наиме, Комисија за избор корисника за доделу помоћи формирана од стране председника општине Параћин, Владимира Милићевића, расписала је оглас за доделу помоћи на коју право могу да остваре породице смештене у општини Параћин, ако испуњавају неки од наведених услова наведених у огласу, између осталог, да имају избеглички статус, да су евидентиране као интерно расељена лица са пребивалиштем или боравиштем у општини Параћин, а да су им укупни приходи мањи од 29 хиљада 870 динара. У огласу, који је је објављен и на огласној табли Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, као и на званичној интернет страници Општине Параћин, наведено је и шта је још од документације потребно доставити. Образац захтева се може преузети у канцеларији повереништва Комесаријата за избеглице и миграције, а захтеве са потребном документацијом, лично или препорученом поштом на адресу општине, треба доставити закључно са 29. септембром, до 15:30.

 

 

ANKETE

TRENUTNO NA SAJTU