Menu

Зелени савет општине Параћин је основан у циљу унапређења информисања грађана о стању животне средине, подстицању учешћа јавности у процесу доношења одлука, унапређења спровођења стратегија, програма и планова у области заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја, обезбеђивања услова, предлагања и предузимања мера у областима:

  • учешћа у изради планова, програма и других правних аката који се баве унапређењем и заштитом животне средине и одрживим развојем
  • заштите и унапређења животне средине и одрживог развоја;
  • учешћа у припреми одлука и аката које припрема и предлаже Општинско веће, а која се односе на животну средину, употребу природних ресурса, израду планова и програма за управљање енергијом у циљу одрживе локалне енергетске политике;
  • заштите природних вредности;
  • унапређења учешћа јавности у креирању политике животне средине покретањем иницијатива;

ДОКУМЕНТИ

MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.