Menu

Центар за социјални рад ''Параћин''

Адреса: Крагујевачка 4, Параћин
вд директор, Јелена Николић, дипл. правник
Телефон: 035/563-739
EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Захтев за доделу пакета породицима, односно лицима у стању социјалне потребе на територији општине параћин у условима ванредног стања

Центар за социјални рад ''Параћин'' има следећу организациону структуру:

  • Службу за правне, административне и техничке послове са пријемном канцеларијом и службом за материјална давања
  • Службу за заштиту деце и омладине
  • Службу за заштиту одраслих и старих
  • Службу за финансијске послове

Остале службе су и просторно издвојене службе – организационе једнице , и то :

  • Клуб за старије особе – улица Николе Пашића бб
  • Служба Домско одељење ,, Извор,, село Извор
  • Служба Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју –улица Димитрија Марјановића бб

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.