Menu

У циљу спречавања корупције, на овој страници потпуно анонимно можете пријавити случајеве злоупотребе у раду општинских управа и јавних служби.

Молимо Вас да не злоупотребљавате овај сервис. Свака злоупотреба и лажно пријављивање подлеже законским санкцијама.

Корупција као предмет правних, социолошких, политиколошких и филозофских расправа присутна је кроз читаву историју. Посматрано кроз темпоралну и садржинску димензију, дефиниције корупције се могу поделити на традиционалне и савремене. У традиционална схватања корупције убрајамо Платоново, Аристотелово, Полибијево и Монтескијево објашњење корупција као кварење власти, владање које није у општем интересу, тј. интересу политичке заједнице - државе.

Други приступ, унутар традиционалног схватања корупције, су развили Макијавели и Русо, који су сматрали да је корупција морално кварење људи, односно поништавање друштвених вредности и врлина код грађана.

Савремене дефиниција корупције се могу класификовати на:

  • Административне дефиниције корупције – корупција је девијантно понашање појединца у односу на формалну улогу
  • Економске дефиниције корупције – корупција је максимизација профита кршењем закона и морала
  • Јавно-интересне дефиниције корупције – коришћење јавних средстава за личне интересе 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ

Пријавите корупцију

Попуњавањем задате форме можете анонимно пријавити корупцију у органима општинске управе.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.