Menu

Радно способно становништво: 38.052

65%

Broj zaposlenih: 9.637

25.33%

Broj nezaposlenih: 8.319

21.86%

Образовна структура незапослених:

Степен стручне спремеБрој људи%
Основно293835
III степен188723
IV степен259331
V степен771
VI i VII степен82410
Укупно:8.319100

Септембар 2016.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.