Menu

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ Информације о ПУП/ГУП и плановима детаљне регулације

 • Планска документација на територији општине Параћин која је усвојена, а покрива најперспективније индустријске и потенцијалне инвестиционе локације је следећа:
  - План детаљне регулације индустријске зоне ''Змич'' у Параћину (СЛО 1/2005 од 14.10.2005.)
  - План детаљне регулације ''М5'' у Параћину (СЛО 18/2009 од 26.12.2009.)
  -Измене Плана генералне регулације насељеног места Параћин (СЛО 7/2018 од 07.03.2018.)

  Сви Планови детаљне регулације, Планови генералне регулације, као и Просторни План општине Параћин, видљиви су на званичном сајту општине Параћин на следећој адреси

  https://www.paracin.rs/index.php/planska-i-strateska-dokumenta
 • Поред ове врсте увида у планске документе, Планови су видљиви и на ГИС-у општине Параћин, у дигиталном облику, са свим пратећим информацијама за одређену локацију у оквиру неког планског документа. Планови су заинтересованим странкама доступни и у аналогном облику, у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове.
 • Цео поступак око издавања грађевинске дозволе спроводи се на основу одговарајуће планске документације, или, уколико је потребно, разрадом локације кроз урбанистички пројектат, уколико је то прописано планском документацијом.
 • Почетком ове године завршен је пројекат Развој ГИС-а у општини Параћин преко програма ЕУПРО, а једна од активности на самом пројекту била је израда ГИС портала општине Параћин и постављање просторних и урбанистичких планова на портал. Резулатат свега овога је да општина Параћин има успостављен географски информациони систем, а сви усвојени просторни и урбанистички планови су обрађени и конвертовани у одговаарајући ГИС формат и видљиви су на порталу кроз интерактивни приказ жељених информација. Кликом на жељену 

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.