Menu

На основу члана 28. и 32. став 6. Закона о црквама и верским заједеницама (''Службени гласник РС''бр.36/2006), члана 7. став 1. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.6/2014) и члана 11. и 21. Одлуке о буџету општине Параћин за 2021. годину (''Службени лист општине Параћин'', бр. 47/2020), Председник општине Параћин расписује:
 Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским заједницама који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин у 2021. години број: 400-845/2021-I дана 11.05.2021.године.
Право учешћа за доделу средстава путем јавног конкурса имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице на територији општине Параћин.
Средства за реализацију пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету општине Параћин за 2021. годину у износу од 3.000.000,00 динара.
 Средства се додељују за:
-пројекте изградње црквених или верских објеката
-текуће поправке и одржавање црквених или верских објеката
-пројекте обнове црквених или верских објеката
  Јавни позив за достављање пројеката отворен је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Параћин, односно, у периоду од 11. маја до 25.маја 2021.године .
Заинтересовани субјекти могу преузети конкурсну документацију на званичној интернет страници општине Параћин.

Преузмите конкурс

Преузмите документaciju

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп једне стамбене јединице са могућношћу куповине на територији општине Параћин бр. 400-794/2021-II од 27.04.2021. године се расписује дана 28.04.2021. дана а рок за подношење пријаве по наведедном јавном позиву је од 29.04.2021. године до 28.05.2021. године. Предмет јавног позива је давање у закуп са могућношћу куповине једне стамбене јединице бр. 19, у улици Норвешка бр. 1 у Параћину, који се налази на четвртом спрату, структуре – двособан стан, површине 50,16 м2. Право да помоћ могу да остваре избеглице (четврочлана породица) из Хрватске и из БИХ-а који нису трајно решили стамбени проблем, а који имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство РС или им је престао статус избеглице и а имају држављанство РС. Све ближе информације као и конкурсну документацију заинтересована лица могу добити у згради општине Параћин у ул. Томе Живановића бр. 10 и то у канцеларији бр. 50 и 7.

Преузмите документ

У складу са наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести КОВИД - 19 ( Службени гласник РС,
Бр. 33/2021 и 38/2021 ), могу радити објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени, и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) у радном времену од 06.00 до 22.0,0 часа.
Обавештавамо кориснике који који су извршили уплату за коришћење теретане пре увођења ванредних мера, да се пријаве на број телефона 035 / 562 - 753 како би искористили преостали број термина, као и нове кориснике за наредни период.

Рекреативно пливање за грађане је омогућено у термину 12-16 час. сваког дана, уз напомену да је коришћење базена бесплатно за : пензионере са територије општине Параћин,особе са посебним потребама које спроводи Центар за социјални рад, слабовида и слепа лица, особе са оштећеним слухом, децу до 7 година уз пратњу родитеља и рехабилитацију и корективно пливање по упуту лекара. Корисници који желе да закупе термине за рекреацију (тенис,баскет,мали фудбал), могу се пријавити на инфо пулту или телефонски. Куглана неће радити у наредном периоду због непосредне близине пункта за вакцинацију.
Молимо све кориснике, да се придржавају мера заштите и препорука редара и помоћног особља у

Преузмите обавештење

Расписује се јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Параћин намењених за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин у 2021. години у износу од 1.400.000,00 динара.
Средства за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који ће се реализовати у 2021. години, опредељују се Одлуком о буџету општине Параћин за 2021. годину.
Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури чије је седиште, односно пребивалиште на територији општине Параћин, у складу са Законом, осим установа културе сходно чл.74 Закона о култури.

 Конкурс се односи на пројекте у култури као и пројекте уметничких, односно стручних истраживања у култури, а сходно Закону о култури, културне области су :

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво)
организовање културних догађања (програма, концерата, фестивала, такмичења, ликовних и књижевних колонија, саветовања, сусрета, изложби, издавање књига, ЦД-а и аудио визуелних издања и др.) значајних за очување културног идентитета и развоја кулутурног живота општине;
2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура
- развој традиционалних ликовних техника и технологија у области ликовних уметности: сликарству, вајарству и графици;
4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво
-организовање филмских манифестација, фестивала, јавних филмских приредби или културно-образовних програма којима се шири кинематографска и аудиовизуелна култура и популарише уметност филма;
7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
8) дигитално стваралаштво и мултимедији
- подршка новим иницијативама и новој уметничкој продукцији, као и програмским садржајима јавних гласила;
9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)
учешће на такмичењима, фестивалима, саветовањима, подстицање аматерског културно-уметничког рада, подстицање културне делатности за децу и младе, као и особа са инвалидитетом;
10) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем, континуиран рад на очувању и неговању народних обичаја и изворног народног стваралаштва и очувања нематеријалног културног наслеђа, заштита, очување и презентација непокретног културног наслеђа;
11) библиотечко-информационе делатности;
12) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
13) менаџмент у култури.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, а који се објављује на званичној интернет страници органа који расписује конкурс.
Пријава на конкурс подноси се у Услужном центру Општине Параћин, или поштом на адресу: Управa за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности општине Параћин, ул. Томе Живановића бр. 10. са напоменом ''Конкурс за избор пројеката у култури - за председника општине''.
Заинтересоване установе културе и други субјекти у култури могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 10,00 - 14,00 часова у канцеларији бр. 2 Општине Параћин или са званичне интернет презентације општине www.paracin.rs.
Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страни органа који расписује конкурс www.paracin.rs, као и у дневном штампаном листу ''Информер'' који излази на територији Републике Србије, односно територији аутономне покрајине, односно територији јединице локалне самоуправе.
Пријаве се достављају у року од 30 дана од дана објављивања у дневном штампаном листу ''Информер'' који излази на територији Републике Србије, односно територији аутономне покрајине, односно територији јединице локалне самоуправе.

За све ближе информације обратити се на телефон: 035/563-601 локал 110.

Преузмите документацију за пријаву

Попуњава се положај у I групи:Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој, одређен чланом 26. Правилника о организацији и систематизацији радних места  у општинским управама општине Параћин број: 110-47/2020-III  од 29.12.2020. године и 110-21/2021-III  од 29.01.2021. године.

Преузмите јавни конкурс за попуњавање положаја

Преузмите изјаву

Последњи конкурси и јавни огласи

11.05.2021

Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским заједницама

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 28. и 32. став 6. Закона о црквама и верским заједеницама (''Службени гласник РС''бр.36/2006), члана 7.…
28.04.2021

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп једне стамбене јединице са могућношћу куповине на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп једне стамбене јединице…
28.04.2021

Обавештење СРЦ "7 ЈУЛИ" Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током…
21.04.2021

Јавни конкурс за доделу средстава буџета општине намењених за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин у 2021. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Параћин намењених за избор пројеката у култури који се…
19.04.2021

Јавни конкурс за попуњавање положаја Управе за инвестиције и одрживи развој

in Конкурси и јавно оглашавање
Попуњава се положај у I групи:Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој, одређен чланом 26. Правилника о…
19.04.2021

Јавни конкурс за попуњавање положаја Управе за лолални економски развој, јавне службе и друштвене делатности

in Конкурси и јавно оглашавање
Попуњава се положај у I групи:Начелник Управе за лолални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, одређен…
15.04.2021

Јавни конкурс за за доделу средстава буџета општине намењених регистрованим пољопривредним газдинствима за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
08.04.2021

Јавни конкурс за финансирање камата за пољопривредне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
08.04.2021

Јавни конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
07.04.2021

Jaвни позив за учешће на општем конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите јавни позивПреузмите образац буџета пројектаПреузмите образац пријаве за пројектно суфинасирање из области…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.