Menu

Обавештавамо Јавност да је носиоц пројекта предузеће ''A1 Србија'' Д.О.О. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови Београд, поднело захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице ''KG3121_01 JA_Paraćin_Jug'', реконструисан постојећи извор, на парцели кп. бр. 4221/49 КО Параћин град, у Параћину, ул. Књаза Милоша бр. 88, (Т.Ц. Ројал) на територији општине Параћин.

 Обавештавамо Вас да можете извршити увид у предметну Студију, сваког радног дана од 10-14 часова у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, у року од 20 дана од дана пријема обавештења.

           Јавна расправа и презентација наведене Студије биће одржана дана 23.07.2024. године, са почетком у 12ºº часова, у просторијама Општинске управе општине Параћин, Мала сала на другом спрату, соба бр. 64.

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон), члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (''Сл.гласник РС'', број 16/2018) и Члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса (''Службени лист општине Параћин'' бр.16/18), Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, утврђује : ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА који ће се финансирати из буџета општине Параћин у 2024. години по Јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин, бр. 001415410 2024 06446 001 000 020 145 од 17.4.2024. годин

Преузмите документ

Обавештавамо Јавност да је носиоц пројекта предузеће ''A1 Србија'' Д.О.О. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Нови Београд, поднело захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице ''KG3121_01 JA_Paraćin_Jug'', реконструисан постојећи извор, на парцели кп. бр. 4221/49 КО Параћин град, у Параћину, ул. Књаза Милоша бр. 88, (Т.Ц. Ројал) на територији општине Параћин.

 Обавештавамо Вас да можете извршити увид у предметну Студију, сваког радног дана од 10-14 часова у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, у року од 20 дана од дана пријема обавештења.

           Јавна расправа и презентација наведене Студије биће одржана дана 23.07.2024. године, са почетком у 12ºº часова, у просторијама Општинске управе општине Параћин, Мала сала на другом спрату, соба бр. 64.

Последњи конкурси и јавни огласи

26.06.2032

Јавни увид у нацрт измена и допуна просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута е-761, деоница Појате – Прељина - прва фаза

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо вас да је дошло до промене места одржавања јавне седнице комисије за јавни увид Нацрт просторног плана…
14.06.2024

Обавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је носиоц пројекта предузеће ''A1 Србија'' Д.О.О. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж,…
14.06.2024

Пројектна документација за Пројекат реконструкције железничке пруге Београд-Ниш: деоница 3 Параћин-Трупале

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
14.06.2024

Листа вредновања и рангирања пријављених програма који ће се финансирати из буџета општине параћин у 2024. години по јавном конкурсу за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин,

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и…
14.06.2024

Пројекат реконструкције железничке пруге Београд-Ниш: деоница 2 Велика плана - Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
13.06.2024

Oбавештење о поднетом захтеву за сагласност на студију

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је носиоц пројекта предузеће ''A1 Србија'' Д.О.О. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж,…
13.06.2024

Обавештење о поднетом захтеву за измену дозволе за управљање отпадом

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv img.pf-placeholder-svg…
04.06.2024

Решење о именовању чланова комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања производње медијских садржаја за 2024. годину за општину параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове комисије за оцену пројекта производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024.…
03.06.2024

Обавештење о поднетом захтеву за измену дозволе за управљање отпадом

in Конкурси и јавно оглашавање
Предузеће за производњу, промет и услуге '' ФЕРО - ПРОМЕТ '' Д.О.О. - Параћин, ул. Царице Милице 88, поднело је Захтев…
14.05.2024

Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.