Menu

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон), члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (''Сл.гласник РС'', број 16/2018) и Члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса (''Службени лист општине Параћин'' бр.16/18), Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, утврђује :ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

који ће се финансирати из буџета општине Параћин у 2021. години по Јавном конкурсу за

финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин,

бр. 400-1575/2021-I од 28.09.2021. годинеОва листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници Општине Параћин (www.paracin.rs).

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања, а право приговора, у року од осам дана од дана објављивања ове листе.

Приговоре доставити Комисији за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин - путем шалтера бр. 7 Услужног центра Општине Параћин, или поштом на адресу Општина Параћин, 35250 Параћин, Томе Живановића 10.

Преузмите листу

У школској 2021/2022. години стипендираће се:

- 60 (шездесет) студента од друге године основних студија па до завршне године, који није губио ниједну годину током студија, под условом да су први пут уписани у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, и имају просечну оцену најмање 9.00 (девет) у току студија .
- 4 (четири) студента прве године студија који су проглашени ученицима генерације у средњој школи на територији општине Параћин;
- 10 ученика средњих школа чији је оснивач Република Србија, од другог разреда средње школе, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају пребивалиште на територији општине Параћин, добитници I, II или III места на међународним или републичким такмичењима и олимпијадама знања који континуирано постижу одличан успех у учењу и владању и чији родитељи односно старатељи имају пребивалиште на територији општине Параћин

- месечни износ стипендије за ученике износи 3.000 динара
- месечни износ стипендије за студенте износи 6.000 динара

Преузмите конкурс

Преузмите захтев за студенте

Преузмите захтев за ђаке генерација

Преузмите захтев за ученике

На основу члана 51. и члана 52. Закона о запосленим у јавним службама, члана 18. Статута Туристичке организације општине Параћин и Одлуке Управног одбора Туристичке организације општине Параћин од 08.10.2021 године, Управни одбор Туристичке организације општине Параћин дана 20.10.2021 године расписује

Преузмите конкурс

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљи у државној својини у општини Параћин

Преузмите одлуку

Орган у коме се радно место попуњава: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, у Параћину, ул. Томе Живановића бр.10.
II Радно место које се попуњава:
«Просветни инспектор», у Одељењу за инспекцијске послове, разврстаног у звање саветник, под редним бројем «06-6» у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинским управама и општинском правобранилаштву општине Параћин број: 110-47/2020-III oд 29.12.2020. гoдинe, 110-21/2021-III oд 29.01.2021. гoдинe и 110-46/2021-III oд 22.09.2021. гoдинe, 1 извршилац.

Преузмите конкурс

Последњи конкурси и јавни огласи

27.10.2021

Листа вредновања и рангирања пријављених програма који ће се финансирати из буџета општине Параћин у 2021. години

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и…
22.10.2021

Конкурс за остваривање права на студентску и ученичку стипендију студената и ученика који имају пребивалиште на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
У школској 2021/2022. години стипендираће се: - 60 (шездесет) студента од друге године основних студија па до завршне…
20.10.2021

Јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 51. и члана 52. Закона о запосленим у јавним службама, члана 18. Статута Туристичке организације…
19.10.2021

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљи у државној својини у општини Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљи у државној својини у општини ПараћинПреузмите одлуку…
06.10.2021

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Орган у коме се радно место попуњава: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, у…
05.10.2021

Обавештење о поднетом захтеву за оцену потребе за ажурирањем студије

in Конкурси и јавно оглашавање
Предузеће ''Милетић Комерц'' д.о.о. Николе Тесле бб, Шалудовац, поднело је захтев за оцену потребе за ажурирањем…
30.09.2021

Решење о попуњавању радног места у Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, путем јавног конкурса

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и…
28.09.2021

Jавни Kонкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења из буџета општине Параћин за 2021.годину.

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења из буџета општине Параћин за…
23.09.2021

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката који подстичу рад добровољна ватрогасна друштва на територији општине Параћин за 2021. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се јавни конкурс за доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма/пројеката који подстичу рад…
23.09.2021

Јавни конкурс Скупштинама/Саветима станара стамбених зграда ради добијања бескаматних финансијских средстава за реконструкцију стамбених зграда на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Циљ јавног позива је пружање помоћи грађанима у остваривању њихове законом утврђене обавезе у погледу финансирања…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.