Menu

Обавештавамо Јавност да је Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, на захтев носиоца пројекта Миклетић Комерц спровело поступак одлучивања за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Бензинска пумпа

Преузмите обавештење

I - Подаци о Јавном предузећу:
Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором «Пословни центар Параћин», Параћин, са седиштем у Параћину, улица Николе Пашића бб, 35250 Параћин.
Претежна делатност: изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина.
ПИБ:100875215, Матични број: 07832699.

II – Место рада: Параћин, ул. Николе Пашића бб

Преузмите конкурс

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'' бр. 51/2009, 99/2011 - други закон, 99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон), члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (''Сл.гласник РС'', број 16/2018) и Члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса (''Службени лист општине Параћин'' бр.16/18), Комисијa за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, утврђује :ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

који ће се финансирати из буџета општине Параћин у 2021. години по Јавном конкурсу за

финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Параћин,

бр. 400-1575/2021-I од 28.09.2021. годинеОва листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници Општине Параћин (www.paracin.rs).

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања, а право приговора, у року од осам дана од дана објављивања ове листе.

Приговоре доставити Комисији за доделу средстава као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката које реализују удружења, који су од јавног интереса из буџета општине Параћин - путем шалтера бр. 7 Услужног центра Општине Параћин, или поштом на адресу Општина Параћин, 35250 Параћин, Томе Живановића 10.

Преузмите листу

У школској 2021/2022. години стипендираће се:

- 60 (шездесет) студента од друге године основних студија па до завршне године, који није губио ниједну годину током студија, под условом да су први пут уписани у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, и имају просечну оцену најмање 9.00 (девет) у току студија .
- 4 (четири) студента прве године студија који су проглашени ученицима генерације у средњој школи на територији општине Параћин;
- 10 ученика средњих школа чији је оснивач Република Србија, од другог разреда средње школе, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају пребивалиште на територији општине Параћин, добитници I, II или III места на међународним или републичким такмичењима и олимпијадама знања који континуирано постижу одличан успех у учењу и владању и чији родитељи односно старатељи имају пребивалиште на територији општине Параћин

- месечни износ стипендије за ученике износи 3.000 динара
- месечни износ стипендије за студенте износи 6.000 динара

Преузмите конкурс

Преузмите захтев за студенте

Преузмите захтев за ђаке генерација

Преузмите захтев за ученике

На основу члана 51. и члана 52. Закона о запосленим у јавним службама, члана 18. Статута Туристичке организације општине Параћин и Одлуке Управног одбора Туристичке организације општине Параћин од 08.10.2021 године, Управни одбор Туристичке организације општине Параћин дана 20.10.2021 године расписује

Преузмите конкурс

Последњи конкурси и јавни огласи

24.11.2021

Oбавештење о поднетом захтеву за ревизију интегрисане дозволе ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац

in Конкурси и јавно оглашавање
Оператер - привредно друштво ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац, са адресом Поповац бб, 35254 Поповац, поднео је Захтев за…
22.11.2021

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

in Конкурси и јавно оглашавање
Састанак представника надлежних органа општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и правним лицима ,…
19.11.2021

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за…
19.11.2021

Jавни позив за предлагање програма сталних манифестација од значаја за општину Pараћин

in Конкурси и јавно оглашавање
I Општинско Веће општине Параћин расписује јавни позив за предлагање програма сталних манифестацијa од значаја за…
09.11.2021

Одлука о избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана…
09.11.2021

Oбавештење о донетој одлуци давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин у ул.…
05.11.2021

Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и изградњу пута Забрега – Сисевац

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.