Menu

Предности инвестирања у Параћин:

  • Локација Параћина je у средишњем делу централне Србије, на Коридору 10 и међународнoj железничкoj прузи, 156 км јужно од Београда • Људски ресурси 8.419 незапослених лица (фебруар 2010), од којих 29% са високом стручном спремом, 7% са дипломом Више школе; Тренинг центар за обуку радне снаге, координиран од стране Канцеларија за локални економски развој и дијаспору

  • Тржиште у Параћину: Могућност извоза без царине на тржишта југоисточне Европе и Русије (180 милиона потрошача). Параћин је географски отворен ка тржиштима Бугарске, Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Румуније (36,6 мил. потрошача) • 
  • Локални подстицаји и олакшице за инвеститоре и постојећу привреду: Према Одлуци о изградњи земљишта, одлучено је да су инвеститори који желе да граде стамбени објекат појединачно, индустријски објекат, објекте за пословање или услуге, имају смањену цену, снижену за 30% у случају да плате цели износ, осим оних у екстра зони. 
  • Физичким лицима - инвеститорима, предузетницима и правним лицима који граде објекте према њиховој намени дозвољено да плати износ подељен у 24 једнаких месечних рата, осим за оне који су изградили у екстра зони.
  • Општина Параћин је одлучила да да додатке за ново-основана предузећа и предузетницима који су регистровани на територији општине Параћин, ослобађањем плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме у првој години пословања, осим за оне који су у екстра зони.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.