Menu

Положај индустријске зоне''ЗМИЧ''
- Између Коридора X, Регионалног пута Р-214 имеђународне пруге која повезује север и југ Европе и Блиски Исток

Цена

 • Почетна цена за закуп: 3,15€/м2 ( плус Накнада за пренос пољопривредног у грађевинско земљиште око 0,4€/м2 )
 • Власништво општине Параћин
 • Доступно за закуп 20.7  ха
 • Продато 14.9154  ха
 • Јединица мере је ‘’модул’’ површине 0,23ха   (48 X 48 метара)
 • Mogućnost kupovine i zakupa

Стање инфраструктуре

 • Усвојен План детаљне регулације и сва потребна техничка документација 
 • Изграђена инфраструктура до тачке улаза у Зону приступна саобраћајница, водовод, канализација,електрична енергија,гас 
 • Изграђене три трафо станице јачине ТС 2x630 КВА, у току је припрема за изградњу ел.линије 4 МВА (маx  снага на локацији 2x8 МВА) 
 • Изграђене саобраћајнице које опслужују И фазу индустријске зоне 
 • Вода: пречник ПВЦ цеви до постројења за подизање притиска Ǿ 200мм, иза постројења унутар зоне Ǿ 110мм; мин притисак 1,5 бара маx 3,5 бара
 • Фекална канализација: Једна пумпна станица,  главни вод уз саобраћајницу V, VI и улаз у зону Ǿ 300мм секундарни водови унутар зоне Ǿ 200мм
 • Атмосферска канализација: по саобраћајницама целе зоне Ǿ 200мм, улив у мелиорациони канал
 • Гас: тренутно-расположив капацитет 1200 м3/h, притисак 3,5 бара, могуће до 4000м3/h 
 • Преузмите цене

Правила изградње по Плану детаљне регулације за Индустријску зону ''Змич''

КОНТАКТ    

Владимир Милићевић
Председник општине Параћин 
ул Томе Живановићa 10, 35250 Параћин, Србија
t. + 381 35 563-007. + 381 35 563-165
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.