Menu

Списак лица овлашћених за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја упућених органима општине Параћин → документ

Aдреса: Општина Параћин, ул. Томе Живановића бр.10
тел: 035 563 007

Информатор о раду органа општине Параћин отвори документ преузмите Информатор - овде

Преузимање захтева за приступ информацијама од јавног значаја → преузмите документ

• Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у општинским управама општине Параћин (објављује се у складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 159/2020) – преузмите документ → преузмите документ

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.