Menu

Положај: Параћин је град у средњем Поморављу, 3,5 км од десне обале Мораве, на тераси реке Црнице која протиче кроз центар града, на 130 метара релативне надморске висине. Подручје општине Параћин налази се у долини Велике Мораве (између обронака планине Јухор – на западу и Кучајских планина – на истоку). По географском положају Параћин је у зони ''великоморавског трограђа'' са Ћупријом и Јагодином

Сам град лежи на раскрсници врло важних међународних саобраћајница: на 156. километру међународног пута Е-75 од Београда ка Нишу и Блиском истоку- Коридор10, на почетку међународног пута Е-761 за Зајечар и Бугарску, на прикључку за саобраћајницу Е-760 ка Крушевцу, за Црну Гору. Кроз Параћин пролази и главни железнички правац за југ Европе, Београд-Ниш.

Удаљеност од граничних прелаза:

  • Граница са Републиком Бугарском код граничног прелаза ''Димитровград'' 199км, и од граничног прелаза ''Вршка Чука'' код Зајечара 130км
  • Граница са Румунијом, гранични прелаз'' Ватин'' код Вршца 190км
  • Граница са Мађарском, гранични прелаз ''Хоргош'' 350км
  • Граница са Македонијом , гранични прелаз ''Прешево''

Удаљеност аеродрома:

  • ''Никола Тесла'' Београд 170 км
  • ''Цар Константин'' Ниш 80 км
  • Спортски аеродром у Давидовцу 6 км

Адреса:Томе Живановића 10, 35250 Параћин, Србија

Жиро рачун: 840-123640-39

ПИБ:100876853

Матични бр:07184654

Фаџ:+381 35 563 601

Телефон:+381 35 563 165

ЕМАИЛ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.