Menu

Position :
It is located next to the railway, the state road of II A order and Corridor 10, between towns Paracin and Cuprija

Industrial zone "ZMIČ" An ideal place for your business:

 • Free area: 14.2662 ha / occupied area: 14.9154 ha
 • Ownership: Municipality of Paracin
 • Purpose: industrial production, trade, catering, crafts, other service activities
 • Zone shape - trapezoidal 670 x 728m
 • Altitude 122.50 to 123.30m

The state of infrastructure:

 • Detailed regulation plan and all necessary technical documentation prepared
 • Built infrastructure for the needs of existing and potential investors: roads, water supply, sewerage, electricity, gas
 • 3 substations of power TS 2x630 KVA in use
 • Preparations are underway for the construction of the 4 MVA power line (max power at the location- 2x8 MVA)

Installations:

 • Water: diameter of PVC pipes to the pressure boosting plant Ǿ 200mm, behind the plant within the zone Ǿ 110mm Pressure: min 1.5 bar / max 3.5 bar
 • Fecal sewage : One pump station main line along roads V and VI entrance to the zone Ǿ 300mm / secondary lines within the zone Ǿ 200mm
 • Atmospheric sewage : on built roads in the zone Ǿ 200mm
 • Gas: currently-available capacity 1200 m3 / h, pressure 3.5 bar, possible up to 4000m3 / h
 • Download price

Последњи конкурси и јавни огласи

22.11.2022

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Члан 1. Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на…
22.11.2022

Пословник о раду – Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зеленог савета

in Конкурси и јавно оглашавање
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Пословником се уређује начин рада Савета за заштиту и унапређење животне средине- Зеленог…
18.11.2022

Одлука о одобравању/неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Одобравају се додатна средства за реализацију већ одобреног годишњег програма спортских организација на територији…
17.11.2022

Решење о измени решења о образовању савета за заштиту и унапређење животне средине-зеленог савета

in Конкурси и јавно оглашавање
I У Решењу о образовању савета за заштиту и унапређење животне средине-Зеленог савета број 02-191/2022-III oд…
10.11.2022

Обавештење о пријави за гласање ван бирачког места

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештење за пријаву гласања ван бирачког места на изборима за чланове националних мањина може се извршити путем…
10.11.2022

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

in Конкурси и јавно оглашавање
Обавештавамо Јавност да је Љубиша Исмаиловић Пр. ''Љубиша Метал'', из Текије, ул. Гробљанска бр. 9, општина Параћин,…
08.11.2022

Обавештење о телефонском пописивању

in Конкурси и јавно оглашавање
Сви грађани са територије општине Параћин који желе да се попишу, осим досадашњег броја 0800-444-005, од данас могу да…
07.11.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника и доделе помоћи породицама избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом

in Конкурси и јавно оглашавање
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника и доделе помоћи породицама избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно…
28.10.2022

Конкурс за остваривање права на студентску и ученичку стипендију студената и ученика који имају пребивалиште на територији општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
У школској 2022/2023. години стипендираће се: - 60 (шездесет) студента од друге године основних студија па до завршне…
24.10.2022

Jавни конкурс за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач скупштина општине параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
I - Подаци о Јавном предузећу: Јавно предузеће «Дирекција за изградњу општине Параћин», Параћин, са седиштем у…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.