Menu

Насловна

Драги суграђани и суграђанке, Пред вама је упитник о идентификовању потреба у општини Параћин, ради унапређења квалитета живота и подршке најрањивијим члановима наше локалне заједнице. Ваше мишљење нам је значајно како бисмо употпунили информације у процесу планирања и реализовања мера и активности у области социјалне заштите по мери наших суграђана којима је подршка потребна. Упитник можете попунити кликом на линк у наставку (банер испод):

Активност се спроводи у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“, који финансира Европска унија у оквиру ИПА 2020. Уговорно тело је Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, надлежно министарство за реализацију пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) задужена за имплементацију пројекта. Стална конференција градова и општина (СКГО) и општина Параћин потписале су Споразум о сарадњи у спровођењу пакета подршке за унапређење социјалне заштите. Општина Параћин је једна од 20 локалних самоуправа које су добиле пакет подршке за унапређење социјалне заштите на локалном нивоу.

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спровешће се у периоду од 1. октобра до 31. октобра 2022. године

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ Информације о ПУП/ГУП и плановима детаљне регулације

 • Планска документација на територији општине Параћин која је усвојена, а покрива најперспективније индустријске и потенцијалне инвестиционе локације је следећа:
  - План детаљне регулације индустријске зоне ''Змич'' у Параћину (СЛО 1/2005 од 14.10.2005.)
  - План детаљне регулације ''М5'' у Параћину (СЛО 18/2009 од 26.12.2009.)
  -Измене Плана генералне регулације насељеног места Параћин (СЛО 7/2018 од 07.03.2018.)

  Сви Планови детаљне регулације, Планови генералне регулације, као и Просторни План општине Параћин, видљиви су на званичном сајту општине Параћин на следећој адреси

  https://www.paracin.rs/index.php/planska-i-strateska-dokumenta
 • Поред ове врсте увида у планске документе, Планови су видљиви и на ГИС-у општине Параћин, у дигиталном облику, са свим пратећим информацијама за одређену локацију у оквиру неког планског документа. Планови су заинтересованим странкама доступни и у аналогном облику, у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове.
 • Цео поступак око издавања грађевинске дозволе спроводи се на основу одговарајуће планске документације, или, уколико је потребно, разрадом локације кроз урбанистички пројектат, уколико је то прописано планском документацијом.
 • Почетком ове године завршен је пројекат Развој ГИС-а у општини Параћин преко програма ЕУПРО, а једна од активности на самом пројекту била је израда ГИС портала општине Параћин и постављање просторних и урбанистичких планова на портал. Резулатат свега овога је да општина Параћин има успостављен географски информациони систем, а сви усвојени просторни и урбанистички планови су обрађени и конвертовани у одговаарајући ГИС формат и видљиви су на порталу кроз интерактивни приказ жељених информација. Кликом на жељену 

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.