Menu

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и уз подршку пројекта „Србија и ЕУ – Опрема за привреду“ који финансира Европска унија, додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама.
Укупна бесповратна средства износе око 3,1 милијарду динара.
Министарство привреде обезбедило је износ од 1,9 милијарди динара, а Европска унија бесповратна средства и техничку подршку за спровођење пројекта у укупном износу од 11 милиона евра.
Циљ Програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју.
Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке:

  • 1. нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:
  •  1.1 производне опреме и/или машина;
  •  1.2 транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта
  •  1.3 делова, специјализованих алата за машине;
  •  1.4 машинa и опремe за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;
  • 2. нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:
  •  2.1 грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

https://www.privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku 

Последњи позиви

Jun 07, 2022

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2022. ГОДИНИ

in Јавни позиви и Конктакти
Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.