Menu

Положај индустријске зоне''ЗМИЧ''
- Између Коридора X, Регионалног пута Р-214 имеђународне пруге која повезује север и југ Европе и Блиски Исток

Цена

 • Почетна цена за закуп: 3,15€/м2 ( плус Накнада за пренос пољопривредног у грађевинско земљиште око 0,4€/м2 )
 • Власништво општине Параћин
 • Доступно за закуп 20.7  ха
 • Продато 14.9154  ха
 • Јединица мере је ‘’модул’’ површине 0,23ха   (48 X 48 метара)
 • Mogućnost kupovine i zakupa

Стање инфраструктуре

 • Усвојен План детаљне регулације и сва потребна техничка документација 
 • Изграђена инфраструктура до тачке улаза у Зону приступна саобраћајница, водовод, канализација,електрична енергија,гас 
 • Изграђене три трафо станице јачине ТС 2x630 КВА, у току је припрема за изградњу ел.линије 4 МВА (маx  снага на локацији 2x8 МВА) 
 • Изграђене саобраћајнице које опслужују И фазу индустријске зоне 
 • Вода: пречник ПВЦ цеви до постројења за подизање притиска Ǿ 200мм, иза постројења унутар зоне Ǿ 110мм; мин притисак 1,5 бара маx 3,5 бара
 • Фекална канализација: Једна пумпна станица,  главни вод уз саобраћајницу V, VI и улаз у зону Ǿ 300мм секундарни водови унутар зоне Ǿ 200мм
 • Атмосферска канализација: по саобраћајницама целе зоне Ǿ 200мм, улив у мелиорациони канал
 • Гас: тренутно-расположив капацитет 1200 м3/h, притисак 3,5 бара, могуће до 4000м3/h 
 • Преузмите цене

Правила изградње по Плану детаљне регулације за Индустријску зону ''Змич''

КОНТАКТ    

Владимир Милићевић
Председник општине Параћин 
ул Томе Живановићa 10, 35250 Параћин, Србија
t. + 381 35 563-007. + 381 35 563-165
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Путеви

На територији општине Параћин постоје 153,57 км општинских путева од тога:

 • 113 км путева  са савременим колосеком
 • 0,09 км путева са туцаником и
 • 33, 92 км земљаних путева

Дужина  Државних путева је 97,4км и  сврстани су у четири групе:

 • Државни пут првог А реда 18,3 км
 • Државни пут првог Б реда 21,7км
 • Државни пут другог А реда 27,4км
 • Државни пут другог Б реда 30 км

Енергетика

Сва насеља у општини Параћин су прикључена на нисконапонску електроенергетску мрежу. Послове дистрибуције електричне енергије, у оквиру којих су и послови планирања и развоја електроенергетске инфраструктуре, на територији општине Параћин, осем села Стубице и насеља Сисевац, обавља Огранак електродистрибуција Јагодина, Погон огранка Параћин, а Стубица и Сисевац су у надлежности Погона огранка Ћуприја. Огранак електродистрибуцијеЈагодина послује у саставу Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, одн. Регионалног центра Електросрбија Краљево.

Систем јавног осветљења општине Параћин чине 202 трафостанице, од чега 75 у граду и 127 у сеоским месним заједницама. Свака ТС има по један извод за јавно осветљење. На територији општине Параћин уграђена је 7.891 светиљка чија је укупна инсталисана снага 1.128 kWh.

Водоснабдевање и канализација

Укупна Дужина водоводне мреже у општини Параћин је око 250 километара, док је дужина канализационе мреже 156 км. Укупна годишња потрошња воде је 2,2 милиона м3, од чега је потрошња домаћинстава 1,2 милиона м3. Снабдевање пијаћом водом становништва општине Параћин је преко јединственог водоводног система за град Параћин. Села Главица, Текија, Стрижа, Доње Видово, Шавац, Чепуре, Давидовац, Г. Мутница, Доња Мутница, Клачевица, Крежбинац и Плана пијаћом водом се снабдевају преко главног изворишта код села Извор и система бунара укупног капацитета 250 л / с. За села Поповац, Бошњане и Стубица снабдевање водом обезбеђује се из изворишта Топлик. Број људи обухваћених водоводне мреже је око 40.000.

Радно способно становништво: 38.052

65%

Broj zaposlenih: 9.637

25.33%

Broj nezaposlenih: 8.319

21.86%

Образовна структура незапослених:

Степен стручне спремеБрој људи%
Основно293835
III степен188723
IV степен259331
V степен771
VI i VII степен82410
Укупно:8.319100

Септембар 2016.

Последње вести

21.02.2024

У петак 23. фебруара изложба Ђелетових слика у музеју

in Вести
У петак, 23. фебруара, у Завичајном музеју у Параћину, у 19 сати биће отворена изложба „Сеоска архитектура на сликама…
20.02.2024

Закључак Штаба за ванредне ситуације поводом експлозије у згради у Мајора Гавриловића 9

in Вести
На ванредној седници која је одржана електронски, Општински Штаб за ванредне ситуације донео је закључак о проглашењу…
20.02.2024

Обнова пољопривредних газдинстава и захтеви за субвенције

in Вести
У току је обнова регистрације пољопривредних газдинстава која се сада спроводи електронски, а пољопривредници могу да…
19.02.2024

Затварање друмског моста у центру града за саобраћај 26. фебруара

in Вести
Радови на друмском мосту у центру Параћина биће настављени 26. фебруара, према информацијама добијеним од координатора…
19.02.2024

Туристичка понуда Параћина на Сајму у Београду

in Вести
Предстојећи 45. Међународни сајам туризма у Београду биће још једна прилика да своју понуду представи широј јавности и…
14.02.2024

Закључак Штаба за ванредне ситуације

in Вести
На 25. ванредној, електронској седници, Општински штаб за ванредне ситуације донео је Закључак којим налаже ЈКП…
14.02.2024

Мурал ауторке Марије Комарац на поклон вртићу Колибри

in Вести
Параћинска ликовна уметница Марија Комарац поклонила је деци вртића „Колибри“ мурале са ликовима Дизнијевих јунака.…
13.02.2024

Музичка школа Мастерклас

in Вести
Франсис Гаљарди, из Велике Британије, данас је у параћинској Музичкој школи одржала Мастерклас, у организацији МАП…
12.02.2024

Енергетска санација листа

in Вести
На званичној интернет страни општине Параћин постављена је нова секција "ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА" где ће се…
12.02.2024

Трибина Удружења потомака ратника Србије

in Вести
Удружење потомака ратника Србије од 1912-1920. у Параћину организује трибину 13. фебруара, од 18 и 30, у просторијама…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.