Menu

У оквиру програма Swiss PRO, уз подршку Владе Швајцарске вредну више од 310.000 евра и допринос локалних самоуправа у износу од око 115.000 евра, биће спроведена 22 пројеката за развој и пружање услуга социјалне заштите намењених ублажавању утицаја кризе узроковане пандемијом ковид 19 вируса. Реализацијом ових пројеката биће повећана доступност и квалитет услуга социјалне заштите за више од 2.000 грађана и грађанки из рањивих друштвених група.

Локалне самоуправе ће самостално или у партнерству са центрима за социјални рад, домовима здравља или другим локалним установама реализовати пројекте у области пружања услуга помоћи у кући, личног пратиоца, дневног боравка, предах смештаја, саветодавних и социо-едукативних услуга, комбинованих услуга медицинске неге и социјалне заштите, као и један пројекат којим се обезбеђују бесплатни оброци економски најугроженијим групама становништва из руралних насеља.

Реализацијом ових пројеката биће побољшан положај и социјална укљученост припадника рањивих група, пре свега старијег становништва, деце и младих са инвалидитетом и њихових породица, породицама у ризику од издвајања детета из породице, жртвама насиља у породици, као и корисника социјалне заштите из руралних подручја.

Подршку за унапређење социјалне заштите у оквиру овог јавног позива програма Swiss PRO добиле су следеће локалне самоуправе: Бабушница, Блаце, Брус, Ћуприја, Гаџин Хан, Ивањица, Књажевац, Лапово, Лебане, Лозница, Неготин, Параћин, Пирот, Пријепоље, Прокупље, Рача, Рашка, Ражањ, Рековац, Сурдулица, Свилајнац и Тутин.

Пројекти су одабрани у оквиру јавног позива који је трајао од 25. јануара до 26. фебруара 2021. године и био отворен за 96 градова и општина из Шумадије, западне, источне и јужне Србије, и то из друге, треће и четврте групе развијености, а које тренутно пружају до три услуге социјалне заштите у локалној заједници.

Преузмите саопштење

Последњи конкурси и јавни огласи

15.04.2021

Јавни конкурс за за доделу средстава буџета општине намењених регистрованим пољопривредним газдинствима за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
13.04.2021

ЈАВНИ ОГЛАС за продају отпадног папира

in Конкурси и јавно оглашавање
Предмет продаје је неопасан отпад –безвредни регистратурски материјал (папир) који настаје у свакодневном обављању…
08.04.2021

Јавни конкурс за финансирање камата за пољопривредне кредите регистрованим пољопривредним газдинствима

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
08.04.2021

Јавни конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства

in Конкурси и јавно оглашавање
Расписује се конкурс за доделу средстава на основу средстава опредељених Финансијским планом Управе за локални…
07.04.2021

Jaвни позив за учешће на општем конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите јавни позивПреузмите образац буџета пројектаПреузмите образац пријаве за пројектно суфинасирање из области…
06.04.2021

Подршка Владе Швајцарске у спровођењу услуга социјалне заштите као одговор на последице ковида 19

in Конкурси и јавно оглашавање
У оквиру програма Swiss PRO, уз подршку Владе Швајцарске вредну више од 310.000 евра и допринос локалних самоуправа у…
06.04.2021

Анкета ставова корисника о коришћењу возила за микромобилност

in Конкурси и јавно оглашавање
Агенција за безбедност саобраћаја је покренула пројекат под називом „Возила за микромобилност“. Возила за микромобилост…
05.04.2021

Јавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни увид у нацрт просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и извештај о стратешкој процени утицаја…
05.04.2021

Обавештење о давању овлашћења за вођење управног поступка

in Конкурси и јавно оглашавање
Даје се овлашћење Димитријевић Тамари, дипломираном правнику, у радном односу на одређено време због привремено…
29.03.2021

Информација о корисницима буџ. средстава који нису доставили извештај о реализацији пројекта у култури за 2020. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
Информација о корисницима буџетских средстава општине Параћин који нису доставили извештај о реализацији пројекта у…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.