Menu

На основу члана 28. и 32. став 6. Закона о црквама и верским заједеницама (''Службени гласник РС''бр.36/2006), члана 7. став 1. Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Параћин (''Службени лист општине Параћин'' бр.6/2014) и члана 11. и 21. Одлуке о буџету општине Параћин за 2021. годину (''Службени лист општине Параћин'', бр. 47/2020), Председник општине Параћин расписује:
 Јавни конкурс за доделу средстава намењених за избор пројеката црквама и традиционалним верским заједницама који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин у 2021. години број: 400-845/2021-I дана 11.05.2021.године.
Право учешћа за доделу средстава путем јавног конкурса имају традиционалне цркве и традиционалне верске заједнице на територији општине Параћин.
Средства за реализацију пројеката обезбеђена су Одлуком о буџету општине Параћин за 2021. годину у износу од 3.000.000,00 динара.
 Средства се додељују за:
-пројекте изградње црквених или верских објеката
-текуће поправке и одржавање црквених или верских објеката
-пројекте обнове црквених или верских објеката
  Јавни позив за достављање пројеката отворен је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Параћин, односно, у периоду од 11. маја до 25.маја 2021.године .
Заинтересовани субјекти могу преузети конкурсну документацију на званичној интернет страници општине Параћин.

Преузмите конкурс

Преузмите документaciju

Извештај о утрошку буџетских средстава

Решење о додели средстава црквама

Последњи конкурси и јавни огласи

18.06.2021

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17…
18.06.2021

Jавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине параћин за 2022. годину

in Конкурси и јавно оглашавање
У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17…
09.06.2021

Рани јавни увид у План детаљне регулације за експлоатацију кречњака на локалитету ''Лешје'' код Параћина.

in Конкурси и јавно оглашавање
Рани јавни увид у Елаборат овoг Плана спроводи се од 09.06.2021. до 23.06.2021. године.Елаборат Плана ће бити изложен у…
07.06.2021

Обавештење Одељења за урбанизам и имовинско правне послове бр. 501-31/2021-V-04

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…
07.06.2021

Обавештење Одељења за урбанизам и имовинско правне послове бр. 501-31/2021-V-04 (2)

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…
07.06.2021

- Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију – Vip mobile

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите документ ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…
07.06.2021

Јавни оглас

in Конкурси и јавно оглашавање
Преузмите оглас Преузмите изјаву ._ERbj1g7D ._epNwrNGv ._epNwrNGv picture ._epNwrNGv img ._epNwrNGv.image--rounded…
04.06.2021

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у општинским управама општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у општинским управама општине Параћин (објављује се у складу са…
31.05.2021

Јавни конкурс за попуњавање положаја Управе за инвестиције и одрживи развој

in Конкурси и јавно оглашавање
Попуњава се положај у II групи: Заменика начелника Управе за инвестиције и одрживи развој, одређен чланом 26.…
31.05.2021

Јавни конкурс за попуњавање положаја Управе за инвестиције и одрживи развој

in Конкурси и јавно оглашавање
Попуњава се положај у I групи:Начелник Управе за инвестиције и одрживи развој, одређен чланом 26. Правилника о…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.