Menu

MK Буљане

Канцеларија задужена за насељена места Буљане и Шалудовац

Телефон: 035-8817-374

MK Бусиловац,

Канцеларија задужена за насељена места Бусиловац, Крежбинац и Голубовац

Телефон: 035-542-282

MK Главица

Канцеларија задужена за насељено место Главица

Телефон: 035-546-193

MK Давидовац

Канцеларија задужена за насељено место Давидовац

Телефон: 035-546-193

MK Горња Мутница

Канцеларија задужена за насељено место Горња Мутница

Телефон: 035-517-408

MK Доње Видово

Канцеларија задужена за насељено место Доње Видово

Телефон: 035-525-160

MK Доња Мутница

Канцеларија задужена за насељена места Горња Мутница и Лешје

Телефон: 035-540-003

MK Дреновац

Канцеларија задужена за насељено место Дреновац

Телефон: 035-545-103

MK Извор

Канцеларија задужена за насељена места Извор и Клачевицу

Телефон: 035-540-352

MK Лебина

Канцеларија задужена за насељено место Лебину

Телефон: 035-518-736

MK Мириловац

Канцеларија задужена за насељено место Мириловац

Телефон: 035-518-000

MK Поповац

Канцеларија задужена за насељена места Поповац и Забрегу

Телефон: 035-541-064

MK Поточац

Канцеларија задужена за насељено место Потачац

Телефон: 035-522-801

MK Плана

Канцеларија задужена за насељено место Плану

Телефон: 035-546-193

MK Рашевица

Канцеларија задужена за насељено место Решевицу

Телефон: 035-521-296 

MK Својново

Канцеларија задужена за насељено место Својново

Телефон: 035-523-116

MK Стубица

Канцеларија задужена за насељено место Стубица

Телефон: 035-530-169

MK Сикирца

Канцеларија задужена за насељена места Сикирица Горње видово и Ратаре

Телефон: 035-548-501 

MK Трешњевица

Канцеларија задужена за насељена места Трешњевица и С.Вир

Телефон: 035-524-335 

MK Чепуре

Канцеларија задужена за насељено место Чепуре

Телефон: 035-526-249 

MK Шавац

Канцеларија задужена за насељено место Шавац

Телефон: 035-527-233

Ово одељење врши поверене послове државне управе, као и послове одређене Одлуком о организацији Општинске управе, при чему води управни поступак, придржавајући се одредаба Закона о општем управном поступку и одредаба посебних закона, као и правилника, уредби и упутстава.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.