Menu

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

  • Захтев могу предати само странке, које су пријаву поднеле 2003. године или имају обавештење, а нису допуниле документацију.
  • Преузмите образац пријаве

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТАРОСТИ ОБЈЕКТА ИЗГРАЂЕНОГ ПРЕ 1971.г.

  • Kопија плана, лист непокретности или поседовни лист (старости до шест месеци)
  • доказ о извршеној уплати накнаде за рад Органа управе СО-е Параћин у износу од 330,00 динара на жиро рачун број 840-742351843-94, позив на број 97/61 077.
  • НАПОМЕНА: због природе разноликости горе наведених захтева, Потребни поднесци који су још неопходни биће посебно тражени
  • Преузмите образац пријаве

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СТАРОСТИ ОБЈЕКТА ИЗГРАЂЕНОГ ПРЕ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА

  • копија плана, лист непокретности или поседовни лист (старости до шест месеци)
  • доказ о извршеној уплати накнаде за рад Органа управе СО-е Параћин у износу од 330,00 динара на жиро рачун број 840-742351843-94, позив на број 97/61 077
  • НАПОМЕНА: због природе разноликости горе наведених захтева, Потребни поднесци који су још неопходни биће посебно тражени
  • Преузмите образац пријаве

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.